Sjögrenliiton vertaistoiminnan pelisäännöt

  • Vertaistuki perustuu luottamukseen. Kaikessa vertaistuessa noudatetaan ehdotonta vaitiolovelvollisuutta. Kunnioitetaan toinen toisiaan. Jokaisella on oikeus puhua, tulla kuulluksi, mutta olla myös puhumatta. Utelu ei kuulu  vertaistoiminnan toimintatapoihin.
  • Tiedostetaan erilaiset kokemukset ja tunteet, joita vertaistuen piirissä esiintyy ja tuetaan niiden läpikäyntiä. Kohdellaan kaikkia tasa-arvoisesti.
  • Vertaistuki keskittyy osallistujien omien kokemusten ja asioiden läpikäyntiin, ei ulkopuolisten henkilöiden. Vertaisryhmissä uudet jäsenet toivotetaan ryhmän toimesta lämpimästi tervetulleeksi.
  • Tunnistetaan oman osaamisen ja roolin rajat. Vertaistoiminnassa toimitaan vertaisena, ei lääkärinä, hoitajana tai muuna asiantuntijana.
  • Kunnioitetaan jokaisen valintoja. Ei neuvota, jos sitä ei erikseen pyydetä.
  • Muistetaan, että myös itse saatamme tarvita joskus apua ja tukea.
  • Vertaistuen piirissä ei keskustella uskonnosta tai politiikasta, sillä ne on ovat jokaisen henkilökohtaisia valintoja.