Sjögrenliiton vertaistoiminnan pelisäännöt

  • Vertaistuki perustuu luottamukseen. Kaikessa vertaistuessa noudatetaan ehdotonta vaitiolovelvollisuutta. Kunnioitetaan toinen toisiaan. Jokaisella on oikeus puhua, tulla kuulluksi, mutta olla myös puhumatta. Utelu ei kuulu  vertaistoiminnan toimintatapoihin.
  • Tiedostetaan erilaiset kokemukset ja tunteet, joita vertaistuen piirissä esiintyy ja tuetaan niiden läpikäyntiä. Kohdellaan kaikkia tasa-arvoisesti.
  • Vertaistuki keskittyy osallistujien omien kokemusten ja asioiden läpikäyntiin, ei ulkopuolisten henkilöiden. Vertaisryhmissä uudet jäsenet toivotetaan ryhmän toimesta lämpimästi tervetulleeksi.
  • Tunnistetaan oman osaamisen ja roolin rajat. Vertaistoiminnassa toimitaan vertaisena, ei lääkärinä, hoitajana tai muuna asiantuntijana.
  • Kunnioitetaan jokaisen valintoja. Ei neuvota, jos sitä ei erikseen pyydetä.
  • Muistetaan, että myös itse saatamme tarvita joskus apua ja tukea.
  • Vertaistuen piirissä ei keskustella uskonnosta tai politiikasta, sillä ne ovat jokaisen henkilökohtaisia valintoja.

SUOMEN SJÖGRENLIITTO RY

Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku

Toimisto on avoinna arkisin ma-to klo 10-14

Sähköposti: toimisto@sjogrenliitto.fi

Y-tunnus: 1088123-5

Toiminnanjohtaja Tina Mäkelä

Sähköposti: tina.makela@sjogrenliitto.fi

Puhelin: 040 147 1570

Järjestökoordinaattori Johanna Viitaniemi

Sähköposti: johanna.viitaniemi@sjogrenliitto.fi

Puhelin: 040 150 3232