Kannanotto 18.4.2020

Sjögrenliitto tukee SOSTEn lausuntoa asiakasmaksulain uudistuksesta

SJÖGRENLIITON KANNANOTTO 18.4.2020

Sjögrenliitto tukee SOSTEn lausuntoa asiakasmaksulain uudistuksesta

Sjögrenliiton hallitus yhtyi kokouksessaan 18.4. 2020 asiakasmaksulain uudistukseen liittyviin SOSTEn vaatimuksiin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulakia uudistetaan parhaillaan. Tavoitteena on parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta poistamalla hoidon esteitä.

SOSTE esittää, että perusterveydenhuollon lääkäripalvelut on säädettävä maksuttomiksi. Maksukatot on yhdistettävä yhdeksi maksukatoksi. Asiakasmaksujen kohtuullistaminen on varmistettava aina, kun asiakkaan elämäntilanne sitä vaatii. Palveluasumisen maksujen perusteet ovat oltava yhdenmukaiset ja selkeät.
Sjögrenliitto haluaa korostaa etenkin maksukattojen yhdistämisen tärkeyttä suun terveydenhuollon osalta ja että maksukattoa kerryttäisivät myös hammasteknisen laboratorion kulut ja erikoismateriaaleista aiheutuvat kulut.

Suun terveydenhuollon kustannukset ovat nousseet tasaisesti koko 2000-luvun. Vuodesta 2000 vuoteen 2016 suun terveydenhuollon kustannukset ovat nousseet 21 prosentista 28 prosenttiin. Valtioneuvoston vuonna 2018 julkaiseman tutkimuksen mukaan, perusterveydenhuollossa asiakasmaksujen rahoitusosuus oli 6,5 prosenttia, kun taas suun terveydenhuollossa 30,4 prosenttia. Korkeat maksut estävät ja viivästyttävät hoitoon hakeutumista, mikä lisää suun terveyden liitännäisongelmia ja johtaa usein vaativimpien hoitotoimenpiteiden tarpeen lisääntymiseen.

Sjögrenin syndroomaa sairastavat joutuvat tyypillisesti käyttämään paljon terveydenhuollon palveluita. Etenkin suun terveyden hoitaminen on Sjögreniä sairastavalle iso kuluerä, sillä Sjögrenin syndroomaan liittyvä suun kuivuusoire heikentää suun terveyttä sekä aiheuttaa normaalia enemmän hampaiden reikiintymistä ja lohkeilua sekä ienongelmia. Sjögrenin syndroomaa sairastavista suurin osa on keski-iän ylittäneitä naisia, jolloin terveydenhuollon taloudellinen kuormitus on huomattava, suhteutettuna em. ryhmän yleiseen tulotasoon.

SUOMEN SJÖGRENLIITTO RY

Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku

Toimisto on avoinna arkisin ma-to klo 10-14

Sähköposti: toimisto@sjogrenliitto.fi

Y-tunnus: 1088123-5

Toiminnanjohtaja Tina Mäkelä

Sähköposti: tina.makela@sjogrenliitto.fi

Puhelin: 040 147 1570

Järjestökoordinaattori Johanna Viitaniemi

Sähköposti: johanna.viitaniemi@sjogrenliitto.fi

Puhelin: 040 150 3232