Kannanotot

SJÖGRENLIITON KANNANOTTO 10.10.2020
Sjögrenliiton selvitys suunhoidon kustannuksista karua luettavaa

Sjögrenliiton syyskokous nosti 10.10. esille Sjögrenliiton kesäkuussa tekemän kartoituksen, jossa selvitettiin Sjögrenin syndroomaa sairastavien suunhoidon kustannuksia. Sjögrenin syndroomaan liittyy sylkirauhasten tuhoutuminen autoimmuunin tulehdusreaktion takia. Monilla sairastavilla suu ei tuota lainkaan sylkeä mikä heikentää merkittävästi suun terveyttä. Kuiva suu aiheuttaa normaalia enemmän hampaiden reikiintymistä ja lohkeilua, ienongelmia sekä muita suun sairauksia. Suun terveyden hoitaminen on Sjögreniä sairastavalle iso kuluerä. Moni tautia sairastava joutuu hakeutumaan julkisten palveluiden sijaan yksityiselle sektorille, hoitoon pääsyn helpottumiseksi sekä hoidon laadukkuuden takia. Myös oireiden hoitoon käytettävät erikoistuotteet aiheuttavat lisäkustannuksia.

Valtioneuvoston vuonna 2018 julkaiseman tutkimuksen mukaan, perusterveydenhuollossa asiakasmaksujen rahoitusosuus oli 6,5 prosenttia, kun taas suun terveydenhuollossa 30,4 prosenttia. Vuodesta 2014 vuoteen 2019 välisenä aikana suunhoidon kustannukset asiakkaalle ovat Suomessa nousseet lähes kolmenneksella. Vuonna 2019 keskimäärin suomalaisen suunhoidon kustannukset olivat 291€. Sjögrenin syndroomaa sairastavan suunhoidon kustannukset olivat 987€. Ero keskimääräiseen kustannukseen on yli kolminkertainen. Korkeat kustannukset estävät ja viivästyttävät hoitoon hakeutumista, mikä lisää suun terveyden liitännäisongelmia ja johtaa usein vaativimpien hoitotoimenpiteiden tarpeen lisääntymiseen. Sjögrenin syndroomaa sairastavista suurin osa on keski-iän ylittäneitä naisia, jolloin terveydenhuollon taloudellinen kuormitus on huomattava suhteutettuna ryhmän yleiseen tulotasoon.

Sjögrenliiton selvityksen mukaan suuhoidon suuret kustannukset on vastaajien mukaan suurin epäkohta. Moni vastaajista on joutunut ottaa suunhoitoon lainaa tai vaihtoehtoisesti jättänyt hoitoja tekemättä suurten kustannusten takia. Hoitoon pääsy kestää vastaajien mukaan julkisella puolella liian kauan tai vaihtoehtoisesti hoitoon ei pääse lainkaan. Hammasongelmat etenevät nopeammin, mitä julkisella puolella ehditään korjaamaan, mikä pakottaa käyttämään yksityisiä palveluita. Selvityksen mukaan alueellinen epätasa-arvoisuus näyttäytyy kuntien välillä eri käytäntöinä hoitoon pääsyssä ja hoitojonoissa.

Sjögrenliitto nosti suunhoidon epäkohdat esille vuonna 2018 tehdyssä kannanotossa ja pyrkii edelleen edistämään epäkohtien tunnistamista ja korjaamista.

SJÖGRENLIITON KANNANOTTO 18.4.2020
Sjögrenliitto tukee SOSTEn lausuntoa asiakasmaksulain uudistuksesta

Sjögrenliiton hallitus yhtyi kokouksessaan 18.4. 2020 asiakasmaksulain uudistukseen liittyviin SOSTEn vaatimuksiin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulakia uudistetaan parhaillaan. Tavoitteena on parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta poistamalla hoidon esteitä.

SOSTE esittää, että perusterveydenhuollon lääkäripalvelut on säädettävä maksuttomiksi. Maksukatot on yhdistettävä yhdeksi maksukatoksi. Asiakasmaksujen kohtuullistaminen on varmistettava aina, kun asiakkaan elämäntilanne sitä vaatii. Palveluasumisen maksujen perusteet ovat oltava yhdenmukaiset ja selkeät.
Sjögrenliitto haluaa korostaa etenkin maksukattojen yhdistämisen tärkeyttä suun terveydenhuollon osalta ja että maksukattoa kerryttäisivät myös hammasteknisen laboratorion kulut ja erikoismateriaaleista aiheutuvat kulut.

Suun terveydenhuollon kustannukset ovat nousseet tasaisesti koko 2000-luvun. Vuodesta 2000 vuoteen 2016 suun terveydenhuollon kustannukset ovat nousseet 21 prosentista 28 prosenttiin. Valtioneuvoston vuonna 2018 julkaiseman tutkimuksen mukaan, perusterveydenhuollossa asiakasmaksujen rahoitusosuus oli 6,5 prosenttia, kun taas suun terveydenhuollossa 30,4 prosenttia. Korkeat maksut estävät ja viivästyttävät hoitoon hakeutumista, mikä lisää suun terveyden liitännäisongelmia ja johtaa usein vaativimpien hoitotoimenpiteiden tarpeen lisääntymiseen.

Sjögrenin syndroomaa sairastavat joutuvat tyypillisesti käyttämään paljon terveydenhuollon palveluita. Etenkin suun terveyden hoitaminen on Sjögreniä sairastavalle iso kuluerä, sillä Sjögrenin syndroomaan liittyvä suun kuivuusoire heikentää suun terveyttä sekä aiheuttaa normaalia enemmän hampaiden reikiintymistä ja lohkeilua sekä ienongelmia. Sjögrenin syndroomaa sairastavista suurin osa on keski-iän ylittäneitä naisia, jolloin terveydenhuollon taloudellinen kuormitus on huomattava, suhteutettuna em. ryhmän yleiseen tulotasoon.

AIEMMAT KANNANOTOT:

Kannanotto 26.10.2019
Sjögrenliitto vaatii lääkärin suosittelemien Sjögrenin syndrooman hoitoon käytettävien itsehoitotuotteiden aiheuttamiin kustannuksiin laajempaa tukea Kelalta

Kannanotto 27.4.2019
Sjögrenliitto vaatii Sjögrenin syndrooman oireenmukaiseen hoitoon käytettävien itsehoitotuotteiden korvattavuutta

Kannanotto 9.10.2018
Suomen Sjögrenin syndrooma -yhdistys ry muuttaa nimensä Suomen Sjögrenliitto ry:ksi. Järjestö on huolissaan Sjögrenin syndroomaa sairastavien hammashoidosta.

 

 

SUOMEN SJÖGRENLIITTO RY

Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku

Toimisto on avoinna arkisin ma-to klo 10-14

Sähköposti: toimisto@sjogrenliitto.fi

Y-tunnus: 1088123-5

Toiminnanjohtaja Johanna Reunamo

Sähköposti: johanna.reunamo@sjogrenliitto.fi

Puhelin: 040 147 1570

Järjestökoordinaattori Johanna Viitaniemi

Sähköposti: johanna.viitaniemi@sjogrenliitto.fi

Puhelin: 040 150 3232