Kannanotot

SJÖGRENLIITON KANNANOTTO 12.1.2023

Yksityislääkäreiden Kela-korvaukset poistuvat

Eduskunta on hyväksynyt 2022 lakimuutoksen, jonka seurauksena mm. silmäterveyden yksityislääkäreiden määräämien kaikkien tutkimusten ja toimenpiteiden kustannusten Kela-korvaukset poistuivat 1.1.2023 alkaen.

Silmäsairauksien ja silmien hoitamiseen liittyvien Kela-korvausten poistuminen on raju muutos mm. Sjögrenin syndroomaa sairastaville, joilla taudin yksi merkittävistä oireista on kuivasilmäisyys ja ylipäätään silmiin liittyvät ongelmat. Hyvän hoidon yksi kulmakivi on säännöllinen silmälääkärikontakti ja tiedossa olevaan hoitohistoriaan perustuva hoito.

Suomen Sjögrenliitto ry on huolestunut lakimuutoksen seurauksista ja sen aiheuttamista kustannusvaikutuksista Sjögrenin syndroomaa sairastaville. Huoli koskee myös muita silmätauteja sairastavia, joille Kela-korvausten poistaminen merkitsee yhä korkeampia hoitokustannuksia, mikäli potilas on yksityisten palveluiden käyttäjä. Mikäli Kela-korvausten poistaminen yksityisten silmälääkäreiden suorittamista hoitotoimenpiteistä johtaa hoitoon pääsemisen vaikeutumiseen tai hidastumiseen julkisella puolella, tehtyä päätöstä tulee tarkastella uudelleen.

Silmälääkäreiden hoitotoimenpiteet eivät ole ainoa muutos, vaan lakimuutoksen myötä poistui valtaosa yksityislääkärin määräämien tutkimusten ja hoidon kustannuksien korvauksista 1.1.2023 alkaen.

Kela tiedottaa, että korvaus säilyy niissä yksityisen sairaanhoidon tutkimus- ja hoitotoimenpiteissä, jotka koskevat psykiatrian erikoislääkärin määräämää mielenterveyden hoitoa sekä suun hoitoa, joka on suu- ja leukakirurgian erikoislääkärin tai hammaslääkärin määräämää hoitoa.

Korvauksen saa myös psykologin tekemistä tutkimuksista. Muista tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä ei enää jatkossa saa Kela-korvausta. Myös lääkärin tekemien toimenpiteiden Kela-korvaus poistuu joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

Kela kertoo, että jatkossa kaikista yleis- ja erikoislääkärien vastaanottokäynneistä saa samansuuruisen korvauksen. Korvaus on kuitenkin suurempi, jos hoidon on antanut psykiatrian erikoislääkäri tai erikoishammaslääkäri. Kela vahvistaa taksojen euromäärät myöhemmin valtioneuvoston asetuksen perusteella.

Yksityisen sairaanhoidon korvauksien muutos vaikuttaa myös asiakkaan oikeuteen saada korvausta matkasta, jonka hän tekee yksityiseen sairaanhoitoon. Kela korvaa asiakkaan matkoja yksityiseen sairaanhoitoon vain, jos siellä annettu hoito on Kela-korvattavaa.

AIEMMAT KANNANOTOT:

Kannanotto 10.10.2020
Sjögrenliiton selvitys hammashoidon kustannuksista karua luettavaa

Kannanotto 18.4.2020
Sjögrenliitto tukee SOSTEn lausuntoa asiakasmaksulain uudistuksesta

Kannanotto 26.10.2019
Sjögrenliitto vaatii lääkärin suosittelemien Sjögrenin syndrooman hoitoon käytettävien itsehoitotuotteiden aiheuttamiin kustannuksiin laajempaa tukea Kelalta

Kannanotto 27.4.2019
Sjögrenliitto vaatii Sjögrenin syndrooman oireenmukaiseen hoitoon käytettävien itsehoitotuotteiden korvattavuutta

Kannanotto 9.10.2018
Suomen Sjögrenin syndrooma -yhdistys ry muuttaa nimensä Suomen Sjögrenliitto ry:ksi. Järjestö on huolissaan Sjögrenin syndroomaa sairastavien hammashoidosta.

SUOMEN SJÖGRENLIITTO RY

Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku

Toimisto on avoinna arkisin ma-to klo 10-14

Sähköposti: toimisto@sjogrenliitto.fi

Y-tunnus: 1088123-5

Toiminnanjohtaja Johanna Reunamo

Sähköposti: johanna.reunamo@sjogrenliitto.fi

Puhelin: 040 147 1570

Järjestökoordinaattori Johanna Viitaniemi

Sähköposti: johanna.viitaniemi@sjogrenliitto.fi

Puhelin: 040 150 3232