Sjögrenliiton strategia

SJÖGRENLIITON STRATEGIA VUOSILLE 2020-2024

Visio: 

Vuonna 2025 Sjögrenin syndroomaan sairastuneet saavat varhaisen diagnoosin ja hyvää hoitoa, sekä tukea, joka parantaa heidän elämänlaatuaan ja toimintakykyään. Sjögrenliitolla on merkittävä rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Tavoitteet:                                                               

Sjögrenliiton palveluiden kehittäminen sairastavien ja heidän läheistensä tukemiseksi.

  • Tarjotaan psykososiaalista tukea palvelumuotoilun kautta: neuvonta, ohjaus, koulutus, liiton materiaali, viestintä.
  • Lisätään palveluiden saatavuutta digitaalisia palveluita kehittämällä.


Alueellisen toiminnan kehittäminen.

  • Tarjotaan tukea alueellisen toiminnan ja vartaistukiryhmien kehittämiselle palveluiden alueellisen kattavuuden laajentamiseksi.
  • Tavoitteena on saada toiminta-avustus aluekoordinaattorin palkkaamiseksi.
  • Tuetaan vertaisohjaajia luomalla käytännöksi parityöskentelyyn nojaava vertaisohjaajapari-käytäntö ja vahvistetaan heidän osaamistaan ja jaksamistaan koulutuksella.


Sjögrenliiton roolin vahvistaminen asiantuntijana ja etujärjestönä.

  • Osallistutaan aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tehdään vaikutustoimintaa.
  • Tehdään liiton roolia tutuksi sairastaville.
  • Lisätään tietoisuutta Sjögrenin syndroomasta oikea-aikaisella ja kohderyhmälähtöisellä viestinnällä jäsenille, medialle, terveydenhuollon henkilökunnalle ja sidosryhmille.
  • Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan ja oppilaitosten osaamista kokemusasiantuntijuuden kautta