Sjögrenliiton arvot

SJÖGRENLIITON ARVOT


Vastuullisuus

  • Toimimme tavoitteiden, lainsäädännön ja sääntöjen puitteissa, kunnioittaen tasa-arvoisesti kaikkia jäseniämme.
  • Huomioimme toiminnassa ympäristöarvot ja olemme omalla toiminnallamme mukana edistämässä kestävää kehitystä.
  • Arvostamme asiantuntijuutta. Haluamme vahvistaa, kehittää ja jakaa asiantuntijuutta sekä jäsenille että yhteistyökumppaneille.


Luotettavuus

  • Päätöksenteko- ja toimintaprosessimme ovat läpinäkyviä ja avoimia.
  • Olemme kunnioittava kumppani sekä jäsenille että yhteistyötahoille.
  • Vaitiolovelvollisuus on osa asiantuntijuuttamme ja olemme luottamuksen arvoisia.


Rohkeus

  • Nostamme keskusteluun jäsenistömme asioita ja toimimme Sjögrenin syndroomaa sairastavien etujärjestönä.
  • Uskallamme löytää uusia ratkaisuja ja toimia edelläkävijänä.
  • Olemme rohkeasti arvokkaita omana itsenämme.