COVID-19 suosituksia reumasairauksia sairastaville

Tällä hetkellä Sjögrenin syndroomaa sairastaville ei ole olemassa terveyden-huollon ammattilaisten antamaa erillistä ohjeistusta. Yleistä tietoa koronaviruksesta saat valtakunnallisesta puhelinneuvonnasta, puh. 0295 535 535 (avoinna arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15). Olet tervetullut keskustelemaan tilanteesta Sjögrenliiton vertaistukiryhmään Facebookissa, jonka löydät haulla Sjögrenliiton vertaistukiryhmä.

Kuulunko riski ryhmään?

Reumapotilaan infektioriskiä voi lisätä käytössä oleva reumalääkitys. THL:n tämänhetkisen ohjeen mukaan riskiryhmään kuuluvat potilaat, jotka saavat vastustuskykyä heikentävää hoitoa (kuten solunsalpaajalääke, biologinen lääke, JAK-estäjät, isoannoksinen prednisoloni yli 10-15mg yli 2 vkoa).

Metotreksaatti on yleisin reumasairauksissa käytettävä solunsalpaaja. Todennäköisesti pieniannoksinen metotreksaatti alle 15 mg/viikko ei lisää merkitsevästi infektioriskiä. Reumapotilaat, joilla on käytössä vastustuskykyä alentava lääkitys, eivät ole sairautensa perusteella vapautettuja normaaleista työtehtävistään.

Lääkitys

Tämänhetkisen tiedon mukaan oireettomien henkilöiden ei ole syytä tauottaa lääkityksiä varmuuden vuoksi. Vastustuskykyä alentavat lääkitykset tauotetaan, jos infektio-oireita ilmenee (kuume, vaikeat tai pitkittyneet hengitystieinfektion oireet, antibioottihoito) tai todetaan varmistettu koronavirusinfektio. Vastustuskykyä alentavien lääkkeiden tauotus voi olla perusteltua myös, mikäli on ollut kontaktissa varmistettua COVID-19-infektiota sairastavan henkilön kanssa.

Reumalääkkeistä hydroksiklorokiini (Oxiklorin), sulfasalatsiini (Salazopyrin) ja apremilasti (Otezla) eivät heikennä vastustuskykyä. Pitkäaikaista glukokortikoidihoitoa (=”kortisonihoito”) ei saa tauottaa äkillisesti.Pitkiin lääketaukoihin voi liittyä reumataudin aktivoitumista, joka itsessään lisää infektioalttiutta.

Miten toimia jos epäilen itselläni tartuntaa?

Reumasairauksia sairastavia ohjataan noudattamaan yleisesti annettuja ohjeita koronavirukseen liittyen. Lievien, kotona hoidettavien oireiden vuoksi ei tarvitse olla yhteydessä terveydenhuoltoon. Ole yhteydessä puhelimitse omaan terveyskeskukseesi tai sairaalaan päivystykseen, jos sinulla ilmenee vakavia oireita, kuten hengenahdistusta tai yleistilasi laskee.