Sjögrenliiton toimisto muuttaa Turkuun

Suomen Sjögrenliitto ry:n hallitus päätti kokouksessaan 11.11.2021, että liiton toimisto muuttaa Turkuun ensi vuoden alusta.

SUOMEN SJÖGRENLIITON TOIMISTO MUUTTAA TURKUUN

Suomen Sjögrenliitto ry:n hallitus päätti kokouksessaan 11.11.2021, että liiton toimisto muuttaa Turkuun ensi vuoden alusta. Liiton kaikille työntekijöille tarjottiin mahdollisuutta siirtyä Turkuun työhön.  Työntekijämuutokset tapahtuvat kunkin nykyisten työntekijöidemme työsuhteisiin sekä toimistomme vuokrasopimuksiin liittyvän siirtymäkauden mukaisesti tai hallituksemme hyväksymällä tavalla, joka koskee liiton toiminnanjohtajaa.

Muuttopäätöksen taustalla ovat monet syyt, joista tärkeimpiä ovat nykyisen toiminnanjohtajamme tulevaisuuden suunnitelmat astua urapolullaan seuraavalle tasolle, Seinäjoen järjestötalon loppuminen nykyisessä osoitteessa sekä pitkäaikaisen toimistosihteerimme eläkkeelle siirtyminen alkusyksystä. Toimiston pitovoimatekijöistä Seinäjoella on menetetty valtaosa, eikä hallitus nähnyt valtakunnallisen järjestön toimiston jatkumiselle Seinäjoella enää perusteita.    

Olemme siis vääjäämättä monien uudistusten edessä ja hallituksen on täytynyt pohtia ja tehdä päätös, miten liiton tulevaisuus turvataan henkilövaihdosten jälkeen, jossa yhtään pitkäaikaista ja järjestön toiminnan syvällisesti tuntevaa työntekijää ei enää ole Seinäjoella. Uusien työntekijöiden ”sisäänajo” on pitkä prosessi, hyvästäkin perehdytyksestä huolimatta. Tiivis yhteydenpito ja tapaamiset järjestön johdon kanssa ovat edellytys toiminnan turvalliselle jatkumiselle. Työntekijöiden ammatillisen kasvun mahdollistuminen ja ammattimainen johtaminen, erityisesti uusien työntekijöiden osalta, vaatii paljon yhteisiä tunteja, keskusteluja, kuukausipalavereita mm. järjestön puheenjohtajan kanssa. Myös työvaliokunnan työ edellyttää yhteistä aikaa työntekijöiden kanssa, saman pöydän ääressä.

Yksi muuttamispäätöstä tukenut peruste on nykyisen toimistomme sijainti kaukana eteläisestä Suomesta, jossa valtaosa Suomen kansasta ja näin ollen myös jäsenistöstämme, kuten myös hallituksemme jäsenistä, asuu. Pitkä matka Seinäjoelle on ollut selkeä este pitää hallituksen tai työvaliokunnan kokouksia liiton omissa tiloissa. Järjestömme johto on kyennyt käymään ani harvoin toimistollamme, pitkien matkojen takia. Johtaminen on tapahtunut pääsääntöisesti etäyhteyksin, mikä voi olla vain väliaikainen ratkaisu, eikä sellaiseen ole jatkossa syytä ryhtyä sen vaativuuden takia. Suuri ja merkittävä peruste muutolle on siis työntekijöiden oikeus hyvää johtamiseen ja tuen saamiseen työssään, joita ei voida pitkäkestoisesti toteuttaa etäältä ja ainoastaan etäyhteyksin, kuten on tehty, erityisesti nyt koronan aikana.    

Toimistomme työntekijöiden ja hallituksen puheenjohtajan yhteisiä työpalavereita ja tapaamisia on matkojen kohtuullistamiseksi kaikkien osallistujien osalta, joudutte pitämään Tampereella, milloin mistäkin saamissamme tiloissa. Pitkässä juoksussa tämä on kestämätön tapaa hoitaa asioita. Työntekijätapaamisia, hallituksen ja työvaliokunnan kokouksia on toki ollut Turussakin, mutta matka on pitkä Seinäjoelta käsin.   On myöskin kallista ajatuttaa toiminnanjohtajaa tai toimiston muita työntekijöitä tiiviiseen tahtiin Turkuun tai ylipäätään eteläiseen Suomeen, koska jo pelkästään matkoihin kuluu kohtuuton tuntimäärä työaikaa ja näin myös rahaa. Eikä tunteja kestäviä matkoja toimistolle voida luonnollisestikaan edellyttää vapaaehtoistyötä tekeviltä luottamushenkilöiltä. 

Enää ei ole perusteita jatkaa toimintaa Seinäjoella myöskään siitä syystä, että liittomme on valtakunnallinen järjestö, jonka yhteistyökumppanit, sidosryhmät, muut potilasjärjestöt, työmme rahoittajat, toiminnassamme käyttämämme asiantuntijat, ovat helpommin saavutettavissa pääkaupunkiseudulta, kun matka ei ole kohtuuton kohtaamisiin ja yhteistyön tekemiseen. 

Yksi merkittävä ja ylipäätään liittomme toimintaa ja tulevaisuutta mahdollistava tekijä on osaavien, kokeneiden järjestötyön ammattilaisten tai järjestötyön ammattilaisiksi koulutettavien työntekijöiden löytyminen jatkossakin. Etelä-Suomen lukuisten koulutuspaikkojen myötä työntekijöiden rekrytointi on varmastikin helpompaa, koska tarjolla on enemmän potentiaaleja hakijoita kuin Seinäjoella. Kun tiedostamme sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneiden työntekijöiden rekrytoinnin vaikeuden jo nyt, tulevaisuudesta puhumattakaan, kun maassamme tulee olemaan huutava pula työntekijöistä, on työpaikan sijainnilla suuri merkitys työntekijöille. Etelän suurissa kaupungeissa on vetovoimaa ja työtä tarjolla helpommin myös työntekijöidemme puolisoille. Turku on lähellä monia Etelä-Suomen suuria kaupunkeja, eikä hyvien junayhteyksien ansiosta matka Turkuun ole mahdoton mistään suunnasta.

Muutoksista huolimatta suuntaan luottavaisin mielin kohti tulevaa. Uskon vakaasti, että hallituksen tekemällä välttämättömällä päätöksellä, turvaamme liiton tulevaisuuden. Järjestömme syyskokouksen hyväksymä toimintasuunnitelma johtaa työtämme, arvomme antavat vankan perustan tekemisillemme ja rekrytoitavat työntekijät antavat kasvot liitolle jatkossakin. Liittomme toimiston sijaintipaikasta huolimatta, työmme jatkuu samalla innolla kuin aiemminkin.

Tina Mäkelä

Puheenjohtaja

SUOMEN SJÖGRENLIITTO RY

Y-tunnus: 1088123-5

Sähköposti: toimisto@sjogrenliitto.fi
Puhelin: 040 147 0088
Kauppakatu 1 (2.krs)
60100 SEINÄJOKI

 

 

 

 

Toiminnanjohtaja Helena Yli-Harja
Sähköposti: helena.yli-harja@sjogrenliitto.fi
Puhelin: 040 147 1570

Järjestökoordinaattori Sonja Lammi
Sähköposti: sonja.lammi@sjogrenliitto.fi
Puhelin: 040 147 0088