Sjögrenin syndrooma ja koronarokote

Terveyskylän Infektiotaloon on kerätty tämän hetkistä tietoa reumataudeista ja koronarokotteesta.

Suora lainaus Infektiotalon sivuilta:

"Reumatauteja sairastavien koronarokotukset voidaan toteuttaa turvallisesti ilman muutoksia lääkehoitoon. Eri potilasryhmien rokotukset aikataulutetaan paikallisesti. Seuraavassa tarkemmat ohjeet reumapotilaita koskien:

Koronarokotusta suositellaan kaikille reumatauteja sairastaville ja heidän läheisilleen (aikuiset).

Koronarokotteet eivät sisällä eläviä viruksia ja ovat turvallisia riippumatta käytössä olevasta reumalääkityksestä.

Reumalääkitystä (mukaan lukien biologiset lääkkeet ja JAK-estäjät) ei tauoteta koronarokotuksen yhteydessä. Myöskään uuden reumalääkityksen aloitusta ei tule viivästyttää rokotusta ajatellen. Mikäli potilaalla on jo rokotusaika sovittuna, voi reumalääkäri harkita uuden immunosuppressiivisen reumalääkityksen aloituksen siirtämistä 1-2 viikon päähän rokotuksen annosta.

Ainoana poikkeuksena yllä mainittuun on rituksimabi, jonka osalta suositellaan mahdollisuuksien mukaan koronarokotuksen jälkeen neljän viikon taukoa ennen rituksimabin antoa mahdollisimman hyvän rokotusvasteen saamiseksi. Tämä huomioidaan hoitavissa yksiköissä.

Jos rokotus toteutuu biologisen lääkkeen tai metotreksaatin ottopäivänä, voi reumalääkkeen oton siirtää seuraavalle päivälle. Tarvittaessa sen voi ottaa myös samana päivänä.

Koronarokotuksen lisäksi suositellaan reumatauteja sairastaville vuosittaista influenssarokotusta. Biologista lääkitystä tai JAK-estäjää käyttäville potilaille suositellaan myös pneumokokkirokotusta.

Nämä ohjeet perustuvat suurelta osin Euroopan reumajärjestöjen kattojärjestön Eularin kannanottoon."

Koronarokote herättää paljon keskustelua ja huoltakin Sjögrenin syndroomaa sairastavien keskuudessa. Epävarmoissa tilanteissa on syytä ottaa yhteyttä omaan hoitavaan tahoon. 

 

SUOMEN SJÖGRENLIITTO RY

Y-tunnus: 1088123-5

Sähköposti: toimisto@sjogrenliitto.fi
Puhelin: 040 147 0088
Kauppakatu 1 (2.krs)
60100 SEINÄJOKI

 

 

 

 

Toiminnanjohtaja Helena Yli-Harja
Sähköposti: helena.yli-harja@sjogrenliitto.fi
Puhelin: 040 147 1570

Järjestökoordinaattori Sonja Lammi
Sähköposti: sonja.lammi@sjogrenliitto.fi
Puhelin: 040 147 0088