Rokotusjärjestys ja Sjögrenin syndrooma

Kysyimme LKT, reumatologi, sisätautien erikoislääkäri Jari Pölläseltä, miten Sjögrenin syndroomaa sairastavat luokitellaan rokotusjärjestyksessä.

Suomen koronarokotestrategian tavoitteena on THL:n mukaan estää koronaviruksen aiheuttamaa tautitaakkaa eli vakavia tautitapauksia, ennenaikaisia kuolemia ja elinvuosien menetystä sekä ylläpitää terveydenhuollon kantokykyä. Valittu rokotusjärjestys tukee näitä tavoitteita ja se on tehty lääketieteellisen riskinarvion perusteella. Riskinarvion on tehnyt THL:n nimeämä kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR.

Sosiaali- ja terveysministeriö on todennut, että koronavirusrokotteita hankitaan Suomessa koko väestölle. Rokotteet saapuvat Suomeen pienissä erissä, minkä vuoksi väestö rokotetaan seuraavassa järjestyksessä.

  1. Kriittinen terveydenhuollon henkilöstö
  2. Ikääntyneet ja henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia perussairauksia
  3. Muu väestö

Ikä on kaikkein merkittävin vakavan koronataudin riskitekijä. Sen vuoksi rokotetta suositellaan ikääntyneille. Rokotusjärjestyksessä on nyt määritelty ne taustasairaudet, joiden tiedetään tutkimustiedon pohjalta voimakkaimmin altistavan vakavalle koronavirustaudille.

Taustasairaudet on jaettu kahteen ryhmään:

  1. Vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavat sairaudet (esim. elinsiirto)
  2. Vakavalle koronavirustaudille altistavat sairaudet (esim. sepelvaltimotauti)

Näistä ryhmistä rokotetta tarjotaan ensin ryhmälle 1 ja sen jälkeen ryhmälle 2.

Kysyimme LKT, reumatologi, sisätautien erikoislääkäri Jari Pölläseltä, miten Sjögrenin syndroomaa sairastavat luokitellaan rokotusjärjestyksessä. Jari kertoi, että jos potilas ei käytä lääkitystä tai käytössä on pelkkä Oxiklorin, ei sairastunut kuulu riskiryhmään. Rokotusryhmään 2 kuuluvat ne Sjögrenin syndroomaa sairastavat potilaat, joilla on suun kautta otettava kortisonilääkitys tai muu immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito, kuten solunsalpaajat, Trexan, Arava, Azamun, biologiset lääkkeet ja muut immunosuppressantit. Reumalääkitystä ei tarvitse tauottaa koronarokotuksen takia. Tähän kuitenkin poikkeuksena on Rituksimabi.

 

SUOMEN SJÖGRENLIITTO RY

Y-tunnus: 1088123-5

Sähköposti: toimisto@sjogrenliitto.fi
Puhelin: 040 147 0088
Kauppakatu 1 (2.krs)
60100 SEINÄJOKI

 

 

 

 

Toiminnanjohtaja Helena Yli-Harja
Sähköposti: helena.yli-harja@sjogrenliitto.fi
Puhelin: 040 147 1570

Järjestökoordinaattori Sonja Lammi
Sähköposti: sonja.lammi@sjogrenliitto.fi
Puhelin: 040 147 0088